Publikácie

Max Švabinský

Antikvariát.
Cena 12€.
Vydané v r.1977, počet strán 82.

Václav Špála

Antikvariát.
Cena 15€.
Vydané v r. 1972
počet strán 80.

Justitz Alfred

Antikvariát
Cena 18€
Vydané v r. 1988
78 strán