Publikácie

Kupka František

Antikvariát. Cena 18€. Vydané v r. 1984, počet strán 84.

Max Švabinský

Antikvariát.
Cena 12€.
Vydané v r.1977, počet strán 82.

Václav Špála

Antikvariát.
Cena 15€.
Vydané v r. 1972
počet strán 80.

Kresba 19. storočia na Slovensku

Antikvariát. Cena 33 €.

Klub konkrétistú

Antikvariát.
Cena 24 €.

Szinyei Merse Pál

Antikvariát (v slovenčine).
Cena 92 €.
Vydané v r. 1953
počet strán 6

NOVÁ MONOGRAFIA TEODORA JOZEFA MOUSSONA – SVET FARIEB A SVETLA

Pri príležitosti 130. výročia narodenia Teodora Jozefa Mousson vydala nezisková organizácia Priatelia Zemplínu, v spolupráci s Mestom Michalovce a Zemplínskym múzeom v Michalovciach, novú monografiu tohto významného zemplínskeho maliara. Publikáciu nie je možné zakúpiť v obchodných reťazcoch. Monografia Mousson – Svet farieb a svetla je dostupná v galérii Art Invest. http://www.artinvest.sk/antikvariat 

František Foltýn Košice - Paríž - Brno

Vydala Moravská galerie Brno v r. 2008, počet strán 243, cena 19 €.

Justitz Alfred

Antikvariát
Cena 18€
Vydané v r. 1988
78 strán