POAUKČNÝ PREDAJ DIEL V GALÉRII ART INVEST

Jesenná aukcia umenia spoločnosti Art Invest sa konala v sobotu 10.11. o 14 hod. v hoteli Carlton v Bratislave.

Poaukčný predaj diel v galérii Art Invest prebieha, vyberajte nepredané diela z online katalógu:

 https://www.artinvest.sk/poaukcny-predaj

Sledujte naše pravidelné internetové aukcie: 

https://www.artinvest.sk/online-drazba

PRIJÍMAME VÝTVARNÉ DIELA DO NAŠICH AUKCIÍ, INFO: 0905 659 148, MAIL: art@artinvest.sk, www.artinvest.sk.