JARNÁ AUKCIA UMENIA 18.5. O 14 HOD.

Jarná aukcia umenia spoločnosti Art Invest sa konala v sobotu 18.5. o 14 hod. v hoteli Carlton v Bratislave.

Poaukčný predaj diel prebieha v galérii Art Invest.

Online aukčný katalóg: https://www.artinvest.sk/poaukcny-predaj

Sledujte naše pravidelné internetové aukcie: 

https://www.artinvest.sk/poaukcny-predaj-online-drazby

PRIJÍMAME VÝTVARNÉ DIELA DO NAŠICH AUKCIÍ, INFO: 0905 659 148, MAIL: art@artinvest.sk, www.artinvest.sk.