Galéria Degas

Galéria Degas a aukčná spoločnosť ART INVEST https://www.artinvest.sk je dlhodobým a stabilným „hráčom“ na slovenskom trhu s umením.

Zaoberá sa predovšetkým vyhľadávaním, overením pravosti, ohodnotením, cenotvorbou aj investičným potenciálom jednotlivých umeleckých diel.  Svojim klientom poskytuje odborné poradenstvo pri výbere a nákupe jednotlivých diel, takisto pri vytváraní umeleckých zbierok alebo dlhodobých investíciách do výtvarného umenia.

Investícia do výtvarného umenia už v dnešnej dobe nie je výlučne zberateľskou záležitosťou. Okrem umelecko-historickej, prípadne estetickej hodnoty sa začína stále viac presadzovať aj po stránke finančnej a investorskej.

Z hľadiska investičného v konkurencii viacerých rôznych komodít patrí investícia do výtvarného umenia medzi jednoznačne najbezpečnejšie. Nepodlieha totiž žiadnym vonkajším vplyvom či už geopolitickým, medzinárodným alebo spoločensko-kultúrnym. Zhodnotenie investície je teda bez reakcií na akýkoľvek výkyv trhu, stabilné aj keď treba počítať s určitým časovým horizontom.

Samozrejme, toto všetko je možné pri dodržaní určitých pravidiel.

Zabezpečíme

Zabezpečíme ohodnotenie Vašich obrazov. Kontaktujte nás na tel.č. 0905 659 148

Odkúpime

Galéria Degas odkúpi alebo prevezme do predaja obrazy zakarpatských, slovenských, českých, maďarských a iných maliarov, napríklad: Bokšay, Erdélyi, Kocka, Gabda, Gljuk, Manajlo, Pimonenko, Bazovský, Benka, Majerník, Mudroch, Matejka, Fulla, Galanda, Reichentál, Nemeš, Bauerfreund, Alexy, Mousson, Šimerová, W. Kráľ, Jakoby, Jasusch, Mallý, Csordák, Barčík, Laluha, Kompánek, Paštéka, Pór, Kernstock, Kmetty, Kontuly, Perlott Csaba, Mednyanszky, Katona a iných.