Galéria Degas

Galéria Degas sa ako prestížna slovenská komerčná galéria podieľa na vytváraní významných umeleckých zbierok a to nielen u nás, ale aj v zahraničí, vystavuje a predáva diela známych umelcov, ale upozorňuje i na dobrých zatiaľ nedocenených maliarov.

Galéria má veľký okruh zberateľov z podnikateľských vrstiev a je vďaka svojim širokým kontaktom a dlhej tradícii schopná zaobstarať i vzácne diela pre iné galérie absolútne nedostupné. I vďaka týmto kontaktom mohla Galéria DEGAS uskutočniť unikátne autorské predajné výstavy takých majstrov, ako sú J.T. Mousson a Halász-Hradil v Štátnej galérii v Košiciach.

Galéria Degas taktiež usporiadala v priestoroch Slovenskej sporiteľne výstavu diel Vincenta Hložníka z obdobia 40. rokov a výstavu diel Kolomana Sokola k jeho storočnici. Ďalej organizuje pravidelne predajné výstavy významných diel slovenskej a českej moderny v Piešťanoch a v Žiline. Mnoho diel z ponuky galérie bolo publikovaných v monografiách maliarov alebo inej literatúre, niektoré boli získané ako reštitúcia z NG.

Všetky diela ponúkané v Galérii Degas sú konzultované s renomovanými kunshistorikmi a súdnymi znalcami, poprípade s reštaurátormi z Národnej galérie v Bratislave. Pre zberateľov zabezpečuje galéria reštaurovanie obrazov a rámov  samozrejme i poradenstvo v danej oblasti.

Galéria DEGAS - ART INVEST v Bratislave ponúka na predaj diela zo svojej exkluzívnej kolekcie obrazov, v ktorej sa nachádzajú diela významných slovenských, českých a stredoeurópskych maliarov 19. a 20. storočia.

Zabezpečíme

Zabezpečíme ohodnotenie Vašich obrazov. Kontaktujte nás na tel.č. 0905 659 148

Odkúpime

Galéria Degas odkúpi alebo prevezme do predaja obrazy zakarpatských, slovenských, českých, maďarských a iných maliarov, napríklad: Bokšay, Erdélyi, Kocka, Gabda, Gljuk, Manajlo, Pimonenko, Bazovský, Benka, Majerník, Mudroch, Matejka, Fulla, Galanda, Reichentál, Nemeš, Bauerfreund, Alexy, Mousson, Šimerová, W. Kráľ, Jakoby, Jasusch, Mallý, Csordák, Barčík, Laluha, Kompánek, Paštéka, Pór, Kernstock, Kmetty, Kontuly, Perlott Csaba, Mednyanszky, Katona a iných.